Estudos de lingüística galega, 2

http://ilg.usc.es/elg/

Estudos de lingüística galega pretende ser un espazo de debate e intercambio científico en volta da lingua galega, un lugar de reflexión sobre a norma idiomática e, asemade, de análise crítica e difusión da investigación lingüística. De acordo con este triplo obxectivo, na revista publícanse artigos de investigación sobre lingüística e filoloxía, notas e artigos breves en relación coa variedade normativa da lingua galega e recensións críticas de traballos lingüísticos que atangan directa ou indirectamente o galego. A edición electrónica facilita o acceso sen restricións a todo o seu contido.

5 M. Álvarez de la Granja
Trastes vellos, ao faiado. Análise dun subtipo de refráns sen verbo principal
37 C. N. Cambraia
Dulceça, dulçor, dulçura e dulcidom: um estudo de caso de variantes derivacionais
no português medieval
57 F. Dubert García
Sobre o lugar do xénero na gramática do galego
75 F. J. Fernández Rubiera
Forceº, Finitenessº and the placement of clitics in Western Iberian Romance languages
97 C. Magro
Interpolação & Cia nos dialectos do Português Europeu
121 E. Rinke
A combinação de artigo defi nido e pronome possessivo na história do português
141 X. Varela Barreiro
Un novo glosario do Cancioneiro da Ajuda. A microestrutura das entradas verbais
173 M. E. Viaro
Sobre a inclusão do elemento diacrônico na teoria morfológica: uma abordagem
epistemológica
PENEIRA
193 A. S. Alonso Núñez e G. Navaza Blanco
Devecer e a súa etimoloxía
205 R. Álvarez
As razóns da norma: nós e nosoutros, nosoutras
221 C. López Taboada e Mª R. Soto Arias
Sete catas na orixe da fraseoloxía
235 I. A. Santos
Acordo Ortográfi co da Língua Portuguesa (1990): princípios e aplicações
247 X. Xove Ferreiro
A voltas coas contraccións: cun e con un
ANADA
265 Bibliografía 2008
291 Recensións

(R)Evolution in Romance Languages and Literatures

Fechas: 01-Oct-2010 / 02-Oct-2010
Lugar: Buffalo, NY, USA
Email: UBRomance@gmail.com
Plazo para propuestas de comunicaciones: hasta el 1 de agosto de 2010

Since the collapse of the Roman Empire, the languages of the former have evolved, transformed, and spread across the globe. The Romance languages and literatures diverged and reencountered each other, provoking cultural, linguistic, and literary changes and exchanges. These (r)evolutions continue into the present era and enrich our understanding of a shared past, present, and future. In order to enrich the academic conversation and establish connections, the objectives of this conference are:

– To foster dialogues and interdisciplinary approaches to Romance languages and literatures

– To showcase future scholars and create a forum for young scholars to converse across disciplines about trends in research and pedagogy

– To encourage the discussion of connections between Romance literatures and languages and between literary studies and linguistics

– To connect literary and linguistic research with other fields such as history, anthropology, philosophy, sociology, education, psychology, media studies, and the arts

(Fuente: Linguist List)

Going Romance 24

Fechas: 09-12-2010 / 11-12-2010
Lugar: Leiden, Netherlands
Email: goingromance2010@gmail.com
Web Site: http://hum.leiden.edu/lucl/going-romance/

Plazo para presentación de propuestas de comunicación: 1 de septiembre de 2010.

Going Romance is the European conference series that focuses on Romance languages from the perspective of current linguistic theorizing. In the two decades of its existence, it has developed into the major European discussion forum for theoretically relevant research on Romance languages where current ideas about language in general and about Romance languages in particular are discussed.

(fuente: The Linguist List)

Románicas USAL Weblog

Acaba de aparecer en la web el nuevo weblog del Grado en Lenguas, Literaturas y Culturas Románicas de la Universidad de Salamanca. No te pierdas el espectacular video promocional, obra del artista gráfico Manuel Rodríguez. Encontrarás todos los detalles de tu Nuevo Plan de Estudios: AQUÍ LO TIENES. Es muy sencillo de recordar, sólo tienes que escribir en tu buscador o detrás de http:// romanicas.usal.es