Cursos de verán de lingua e cultura galegas para estranxeiros

CURSOS DE VERÁN DE LINGUA E CULTURA GALEGAS PARA ESTRANXEIROS. 24º ANO (4-29 XULLO 2011)

ORGANIZA:

XUNTA DE GALICIA
SECRETARÍA XERAL DEL POLÍTICA LINGÜÍSTICA
INSTITUTO DA LINGUA GALEGA DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO
REAL ACADEMIA GALEGA

Director: Francisco Fernández Rei
Secretaria: Malores Villanueva Gesteira

Actividades dos cursos

O fin primordial dos Cursos será darlle ao alumnado a oportunidade de familiarizarse coa lingua galega e coa realidade sociocultural de Galicia. Amais das clases teóricas e prácticas de lingua, están programadas leccións sobre literatura, historia, xeografía, arte etc., de Galicia, así como excursións e visitas a lugares de principal interese cultural e paisaxístico.

Dentro dos cursos haberá distintos niveis:

– Un nivel elemental, de iniciación á lingua para quen desexe introducirse no seu coñecemento. O alumnado deste nivel distribuirase en dous grupos segundo o grao de comprensión da lingua, previa a realización dunha proba.

– Un nivel medio, destinado a quen xa realizou o curso elemental ou que posúa un coñecemento básico do idioma, previa realización dunha proba.

– Un curso superior de Filoloxía Galega para quen cursou o nivel medio ou acredite un bo dominio do galego.

Inscrición

Poderanse inscribir todas as persoas que o desexen, unicamente se esixe ter cumpridos 18 anos e que a ficha de inscrición e a documentación requirida no caso de petición de bolsa estea na Secretaría dos Cursos antes do 1º de maio.

Ficha: http://ilg.usc.es/ilgas/cursos_gex11/ficha_inscricion_2011.pdf

Bolsas

A organización dos Cursos dispón de varias bolsas, por importe de 450 euros cada unha, cantidade que se considera suficiente para a estancia en Santiago durante o período de duración do curso. Os bolseiros e bolseiras estarán ademais exentos do pagamento da matrícula.

O candidato ou candidata debe enviar por correo postal á Secretaría dos Cursos a ficha de inscrición, o seu curriculum vitae e unha carta de presentación dun profesor ou profesora de Universidade, así como toda a documentación que considere de interese. A carta de presentación achegada debe ser a orixinal. Antes do 1º de maio debe enviarse toda a documentación por correo postal, con independencia de que á vez se faga chegar por internet.

Más información: http://ilg.usc.es/ilgas/cursos_gex11/cursos_gl.html

Máster en Estudios Medievales y Renacentistas (USAL)

MASTER OFICIAL EN ESTUDIOS MEDIEVALES Y RENACENTISTAS
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA


PRIMER PERIODO DE PREINSCRIPCIÓN
CURSO 2011- 2012

Desde el 1 de Marzo está abierto el plazo de preinscripción para el curso
2011-2012 del Máster oficial en Estudios Medievales y Renacentistas,

creado por el

Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas (IEMYR)

Toda la información sobre el mismo se encuentra en
http://www.usal.es/webusal/node/5819/presentacion
donde se facilitan detalles sobre la preinscripción, plan de estudios,
número de plazas, etc.

Fallece Brian Tate

Hemos recibido la triste noticia del fallecimiento, el martes 22 de febrero, del romanista Robert Brian Tate (Belfast, 1921- Nottingham, 2011). Fue el primer profesor de español en Nottingham (1958-1983) y una autoridad en estudios de historia y literatura de la Península Ibérica en la Edad Media. Especialmente destacados fueron sus trabajos sobre historiografía de la España medieval, de imprescindible referencia. En octubre de 2004, Brian Tate fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universitat de Girona, a la que generosamente legó sus fondos bibliográficos.

Algunas de sus obras más conocidas, entre ediciones de textos y estudios son:

  • Fernán Pérez de Guzmán, Generaciones y semblanzas, Londres: Tamesis Books [Serie B. Textos, 2], 1965.
  • Ensayos sobre historiografía peninsular del siglo XV, trad. Jesús Díaz, Madrid: Gredos [Biblioteca Románica Hispánica. Estudios y Ensayos, 145], 1970.
  • Fernando del Pulgar, Claros varones de Castilla, Oxford: Oxford University Press, 1971. En España el texto  fue publicado en Madrid: Taurus [Temas de España, 160], 1985.
  • Don Juan Manuel, Libro de los estados, junto a I. R. Macpherson, Oxford: Clarendon Press, 1974. En España el texto fue publicado en Madrid: Castalia [Clásicos Castalia, 192], 1991.
  • Alfonso de Palencia, Gesta Hispaniensia, junto a Jeremy N. H. Lawrance, Madrid: Real Academia de la Historia, 1998-1999, 2 vols [1: libros I-V; 2: libros VI-X].

 

Retos y Sefardíes

Paloma Díaz-Mas y María Sánchez Pérez, eds., Los sefardíes ante los retos del mundo contemporáneo: identidad y mentalidades, Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2010.  

En el folleto en formato pdf que aquí se incluye se encontrará muy detallada información sobre este libro sustancial: