Curso Humanidades Digitales LINHD Invierno 2014

Esta próxima la finalización del plazo de matrícula para el Curso de Experto Profesional en Humanidades Digitales. El programa, completamente a distancia y en español, comenzará su primera edición en diciembre. Es un título propio de la UNED, consta de 30 créditos y está destinado tanto a estudiantes de grado y posgrado, como a profesores, investigadores y profesionales que deseen aumentar sus conocimientos en el terreno de las Humanidades Digitales en sus distintos ámbitos.

La matrícula quedará cerrada el 18 de diciembre.

WEB

LINHD Curso Invierno 2014

 

2e Ecole d’été franco-allemande en étymologie romane (Nancy, 30 juin-4 juillet 2014)

Chers collègues,

Vous voudrez bien trouver ci-joint un document de présentation et le formulaire d’inscription de la 2e Ecole d’été franco-allemande en étymologie romane, que l’équipe du DERom (Dictionnaire Étymologique Roman, cf. http://www.atilf.fr/DERom) organise durant la semaine du 30 juin au 4 juillet 2014 à l’ATILF (CNRS/Université de Lorraine, Nancy).

Bien cordialement,

Éva Buchi

Introducción a la crítica textual: la edición filológica

Introducción a la crítica textual: la edición filológica

Sevilla, Universidad Internacional de Andalucía

9-13 de septiembre de 2013

Programa Curso Crítica Textual UNIA triptico 2013

Summer School of the Netherlands Graduate School of Linguistics (LOT)

WEEK 1 (13-17 June 2011)

09.00 – 11.00

Carlos Acuña Fariña: Aspects of the processing of agreement
Dirk Speelman: Statistics for (Corpus) Linguistics
Bart de Boer: Evolution of Language

11.15 – 13.15

Laurie Stowe: Comprehending Words in Context
Marc van Oostendorp: Phonology: The Key Ideas
Loretta O’Connor: Introduction to Phylogenetics for Linguists

14.15 – 16.15

Martin Haspelmath: The Nature of Morphosyntactic Universal
Kurt Feyaerts: Meaning in interaction
Liliane Haegeman: Main clause phenomena, the double asymmetry and locality

16.30 – 18.30

Martin Haspelmath: masterclass Topics in comparative morphosyntax
Laurie Stowe: masterclass Topic in Neuroimaging
Marc van Oostendorp:  masterclass Topics in Phonology and the Phonology-Morphology interface

WEEK 2 (20-24 June 2011)

9.00 – 11.00

Ad Backus: Usage-based approach to contact linguistics
Antal van den Bosch: Inducing Linguistic Knowledge from Statistical Machine Translation Systems
Volker Gast: Contrastive linguistics

11.15 – 13.15

James Walker: Analysing Linguistic Variation
Eric Reuland & Denis Delfitto: The state of the art in the syntax-semantics interface
Nigel Fabb: Language and Literature

14.15 – 16.15

Annick De Houwer: Bilingual First Language Acquisition
Paul Kiparsky: Morphology and its interfaces
Cleo Condoravdi: Semantics

16.30 – 18.30

James Walker: masterclass Topics in Sociolinguistic Variation and Change
Eric Reuland: masterclass Topics in syntax and in the syntax-semantics interface
Volker Gast: masterclass Topics in Contrastive Linguistics

Courses are two hours every day for five days, and can be taken for partial credit (without paper) or full credit (with submission of a paper after the course).

POSTER SESSIONS

Participants are encouraged to present their research to teachers and fellow researchers in the form of a poster on Monday evenings (June 13th and June 20th. 8.30 pm).

There is no need to make a completely new poster if you have one available from a prior event! If you wish to participate, please make sure that you mark the poster option on the registration form.

A presentation certificate will be issued after the poster session.

OTHER ACTIVITIES

In each week of the Summer School, there will be a welcoming reception and a restaurant dinner. The venue also offers several leisure and sporting facilities. Please bring your sporting clothes and favourite music with you. More information can be found at the website.

During the weekend in the middle of the Summer School, there will be a social program for the participants registered for both weeks.

TUITION AND ACCOMMODATION FEES

Graduate students of the partner institutes of LOT can participate free of charge (tuition fees and accommodation). For other participants the tuition fees are € 175 for one week and € 300 for two weeks.

Accommodation (including breakfast, lunch, coffee breaks and dinner) at the Summer School venue is offered for € 40 per person per night.

Participants who are not staying at the Summer School venue will be charged € 100 per week for lunch and refreshments during the coffee breaks.

REGISTRATION

Registration is open till May 13th 2011.

VENUE AND TRANSPORTATION

The LOT school is being organized at La Foresta, a conference centre just outside Leuven (about 7 kilometers) in the middle of a forest. Leuven is a historical university town located 26 kilometers east of Brussels and is well connected with the rest of Belgium and neighboring countries.

From Brussels International Airport there is a direct train shuttle service to Leuven, which takes about 15 minutes. From the Leuven railway station, you can easily take a bus or a taxi to the venue.

Charleroi Airport («Brussels South») has a lot of RyanAir flights. From Charleroi there is a bus service to the railway station Brussel Zuid (Bruxelles Midi). From Brussels there are direct trains to Leuven (approx. 30 mins). You can consult the NMBS website for timetables.

Information about La Foresta can be found on the website.

THE ORGANIZING COMMITTEE

LOT DIRECTOR

Henriette E. de Swart (Utrecht)

LOT CURRICULUM COORDINATOR

Ivana Brasileiro (Utrecht)
Postal Address:

Kris Heylen (LOT 2011)
Faculty of Arts – Department of Linguistics
Blijde-Inkomststraat 21 Box 3308
3000 Leuven
Belgium

Telephone: +32 16 324765
Fax: +32 16 324767

Email lot@uu.nl (registration and course related materials)
Email lotschool@arts.kuleuven.be (local affairs)
Website: http://www.lotschool.nl/

Cursos de verán de lingua e cultura galegas para estranxeiros

CURSOS DE VERÁN DE LINGUA E CULTURA GALEGAS PARA ESTRANXEIROS. 24º ANO (4-29 XULLO 2011)

ORGANIZA:

XUNTA DE GALICIA
SECRETARÍA XERAL DEL POLÍTICA LINGÜÍSTICA
INSTITUTO DA LINGUA GALEGA DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO
REAL ACADEMIA GALEGA

Director: Francisco Fernández Rei
Secretaria: Malores Villanueva Gesteira

Actividades dos cursos

O fin primordial dos Cursos será darlle ao alumnado a oportunidade de familiarizarse coa lingua galega e coa realidade sociocultural de Galicia. Amais das clases teóricas e prácticas de lingua, están programadas leccións sobre literatura, historia, xeografía, arte etc., de Galicia, así como excursións e visitas a lugares de principal interese cultural e paisaxístico.

Dentro dos cursos haberá distintos niveis:

– Un nivel elemental, de iniciación á lingua para quen desexe introducirse no seu coñecemento. O alumnado deste nivel distribuirase en dous grupos segundo o grao de comprensión da lingua, previa a realización dunha proba.

– Un nivel medio, destinado a quen xa realizou o curso elemental ou que posúa un coñecemento básico do idioma, previa realización dunha proba.

– Un curso superior de Filoloxía Galega para quen cursou o nivel medio ou acredite un bo dominio do galego.

Inscrición

Poderanse inscribir todas as persoas que o desexen, unicamente se esixe ter cumpridos 18 anos e que a ficha de inscrición e a documentación requirida no caso de petición de bolsa estea na Secretaría dos Cursos antes do 1º de maio.

Ficha: http://ilg.usc.es/ilgas/cursos_gex11/ficha_inscricion_2011.pdf

Bolsas

A organización dos Cursos dispón de varias bolsas, por importe de 450 euros cada unha, cantidade que se considera suficiente para a estancia en Santiago durante o período de duración do curso. Os bolseiros e bolseiras estarán ademais exentos do pagamento da matrícula.

O candidato ou candidata debe enviar por correo postal á Secretaría dos Cursos a ficha de inscrición, o seu curriculum vitae e unha carta de presentación dun profesor ou profesora de Universidade, así como toda a documentación que considere de interese. A carta de presentación achegada debe ser a orixinal. Antes do 1º de maio debe enviarse toda a documentación por correo postal, con independencia de que á vez se faga chegar por internet.

Más información: http://ilg.usc.es/ilgas/cursos_gex11/cursos_gl.html

Máster en Estudios Medievales y Renacentistas (USAL)

MASTER OFICIAL EN ESTUDIOS MEDIEVALES Y RENACENTISTAS
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA


PRIMER PERIODO DE PREINSCRIPCIÓN
CURSO 2011- 2012

Desde el 1 de Marzo está abierto el plazo de preinscripción para el curso
2011-2012 del Máster oficial en Estudios Medievales y Renacentistas,

creado por el

Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas (IEMYR)

Toda la información sobre el mismo se encuentra en
http://www.usal.es/webusal/node/5819/presentacion
donde se facilitan detalles sobre la preinscripción, plan de estudios,
número de plazas, etc.