Arquivo do galego oral (AGO)

Práceme informarvos de que o Arquivo do Galego Oral (AGO) xa se pode consultar na rede: http://ilg.usc.es/ago/ A singradura do AGO comeza cun bo quiñón de textos sobre a guerra do 36 e a dura posguerra que se viviu en Galicia, cun lote de textos sobre crenzas (particularmente sobre a Compaña) e cun lote sobre a represión lingüística.